Näytteenottoputket

Violetti VIOLETTIKORKKINEN EDTA-PUTKI

PVK (pieni verenkuva), , Fibrinogeeni

Punainen PUNAKORKKINEN SEERUMIPUTKI

Kemialliset tutkimukset (mm. ASAT, ALAT, AFOS, Albumiini, Bilirubiini, CK, Fosfaatti, GT, Kreatiniini, Magnesium, Kolesteroli, LD, Proteiini, Rauta, Urea) HUOM! Glukoosinäyte otetaan harmaakorkkiseen fluoridiputkeen!

Harmaa HARMAAKORKKINEN FLUORIDIPUTKI

Glukoosi